Stedenbouw

Kern en perspectief van een discipline

€ 55,00
Verschenen Bij Boom Uitgevers Amsterdam 29-6-'20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
In winkelmand

ISBN 978 94 6004 328 4, paperback, 17 x 24 cm, geïllustreerd, ca. 480 pagina’s

Stedenbouw

Kern en perspectief van een discipline

Auteur(s): Han Meyer, MaartenJan Hoekstra, John Westrik

Vormgever: Piet Gerards Ontwerpers

Verschenen bij Boom uitgevers Amsterdam zie https://www.bua.nl/product/100-9403_Stedenbouw

De stedenbouwkunde schept de ruimtelijke condities voor het functioneren van de burgerlijke samenleving. Fundamenteel daarin is het onderscheid tussen openbaar en privaat domein. De kerntaak van de stedenbouwkunde is daarom het ontwerp van de stadsplattegrond, waarmee de indeling van het grondgebied in openbare en private gronden wordt vastgelegd. Bij zo’n ontwerp spelen ontwikkelingen in het programma en het ruimtegebruik van de stad een rol, wordt de openbare ruimte ontworpen en ingericht, en worden regels voor het bouwen geformuleerd.

Deze vier onderdelen van het stedenbouwkundig werk (ontwerp stadsplattegrond, programma en ruimtegebruik, ontwerp openbare ruimte en regels voor het bouwen) moeten in relatie worden gezien met een vijfde aspect: de bewerking van het grondgebied. Wat betekent een nieuwe uitbreiding of verandering van een stad voor de bijzondere condities van en de gevolgen voor het grondgebied? Stedenbouw biedt een overzicht van de grondslagen van de stedenbouwkundige discipline en behandelt de relevantie van deze grondslagen voor de opgaven van de 21e eeuw. Het is gebaseerd op de eeuwenlange ervaring, traditie en actuele praktijk van de Nederlandse stedenbouwkunde, maar de relevantie van dit werk reikt tot ver buiten de vaderlandse grenzen.

 

Een Engelstalige uitgave verschijnt als: Urbanism. Essence and Perspective of a Discipline (ISBN 978 94 6004 336 9)