Han Meyer

Han Meyer is hoogleraar Stedenbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Zijn aandacht richt zich in het bijzonder op Deltastedenbouw. Met dit thema onderzoekt hij de veranderende samenhang tussen de landschappelijke condities van de delta, stedenbouwkundig ontwerp, civiele techniek en maatschappelijke context. Hij is auteur en coauteur van diverse publicaties op dit terrein.