John Westrik

John Westrik was tot zijn pensionering in 2013 universitair hoofddocent Stedenbouwkunde aan de TU Delft; hij was van 2002 tot 2013 ook werkzaam bij de Dienst Stedenbouw
& Volkshuisvesting van de gemeente Rotterdam.