Onweer

Een kleine cultuurgeschiedenis, 1752 – 1830

Hoe reageren mensen op de gevolgen van natuurgeweld? Van oudsher werden bijvoorbeeld donder en bliksem gezien als Gods strafwerktuigen. De uitvinding van de bliksemafleider door Benjamin Franklin in 1752 bracht hierin echter verandering. Welke gevolgen hadden de uitvinding en invoering van de bliksemafleider voor de manier waarop men aankeek tegen het onweer, zowel in wetenschappelijk, religieus als artistiek opzicht? In Onweer wordt duidelijk gemaakt hoe godsbeeld en natuurbeeld veranderden. Nimmer heeft in de westerse cultuur zo’n uitgebreide esthetisering van het onweer plaatsgevonden als op het einde van de achttiende en aan het begin van de negentiende eeuw: de Verlichting maakte plaats voor de Romantiek.

‘Majesteit, u kent het werkelijke leven niet’

Veel media-aandacht rondom de verschijning van ‘Majesteit u kent het werkelijke leven niet’. De oorlogsdagboeken van minister van Buitenlandse Zaken Eelco Nicolaas van Kleffens. Uit de dagboeken blijkt dat Koningin Wilhelmina aan het einde van de oorlog heeft gevraagd te onderzoeken of er een opmerkelijke uitruil mogelijk was met de nazi’s, een feit waarvan talloze nieuwsmedia verslag deden.

Hitlers jongste hoop

Hitlers jongste hoop staat vol verbijsterende voorbeelden van hoe de allerjongsten werden vergiftigd door valse idealen en Jodenhaat.’ – de Volkskrant

‘Likkebaardend mooi album met een heleboel omslagen van boeken die een welhaast hallucinant beeld opleveren van hoe kinderen destijds in Duitsland opgroeiden. Voorlopig is dit het onbetwiste standaardwerk over dit onderwerp’ – Tzum

‘Gerard Groeneveld bestudeerde bergen bruine plaatjes en illustraties, wat resulteerde in een uitgebreid beeld van de nazipropaganda voor de jeugd.’ – VPRO OVT

 

Hebzucht

Een filosofische geschiedenis van de inhaligheid

‘Linssens uitstekende boek verheldert de geschiedenis van onze ambigue houding jegens de hebzucht.’

– Trouw

‘Een boeiend overzicht van de beleving van hebzucht in de afgelopen duizend jaar.’                    – Het Financieele Dagblad

De zaak Oldenbarnevelt

‘De reconstructie van Uitterhoeve is nauwgezet. Zeker in dit herdenkingsjaar een aantrekkelijk handzaam relaas, ook vanwege de prachtige illustraties.’ – NRC Handelsblad

‘Een gedetailleerde reconstructie van het conflict tussen Oldenbarnevelt en Maurits dat eindigde met het afgehakte hoofd van de landsadvocaat.’ – de Volkskrant

Meer info

Voorjaar 2019

Meer dan 30 nieuwe boeken!

De Vantilt voorjaarscatalogus is beschikbaar!

Komend voorjaar geven we onder andere boeken uit over: de eerste vrouwen in de politiek, de zaak Oldenbarnevelt, Hebzucht, Onweer, Dirk Donker Curtius, nazipropaganda voor de jeugd, historische oneliners, het münchhausenparadigma en kunstfenomeen KNUST. Ook geven we de onthullende dagboeken van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken tijdens de Tweede Wereldoorlog uit, plus gedichten van Marsman en filosofiewerken van Gramsci en Rosanvallon.

En nog veel meer.