Bataven!

Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk 1787-1795

Uitverkocht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ISBN 9789077503065, gebonden, rijk ge├»llustreerd deels in kleur, inclusief cd-rom, 736 pagina’s

Bataven!

Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk 1787-1795

Auteur(s): Joost Rosendaal

Vormgever: Martien Frijns

Frankrijk, het land van de revolutie. Duizenden Nederlanders maakten de Franse Revolutie als politieke vluchtelingen mee. Een groot Pruisisch leger was de prins van Oranje, stadhouder Willem V, te hulp geschoten bij het onderdrukken van de democratische hervormingsbewegingen van de patriotten. De krijgshandelingen gingen gepaard met veel geweld, duizenden vernielde huizen en massale vervolgingen. Het Frankrijk van koning Lodewijk XVI bood de patriotse vluchtelingen veiligheid, uitkeringen en onderdak. In Frans-Vlaanderen vormden zij een soort kolonie. Zowel daar als in Parijs waren zij getuige van de Franse Revolutie die korte tijd later uitbrak. Naar het voorbeeld van hun heldhaftige voorvaderen namen de patriotse vluchtelingen de naam aan van Bataven. Ze bezaten hun eigen uitgeverijen, kranten en genootschappen. Met succes voerden zij een lobby om democratie en mensenrechten alsnog met Franse militaire steun in Nederland ingevoerd te krijgen. Historicus Joost Rosendaal gaat op zoek naar deze Bataven en hun politieke cultuur. Wie waren zij? Welke rol speelden zij in de Franse Revolutie? Wat was de eigen taal van de Nederlandse revolutionairen? Geloof en revolutie blijken voor hen niet zo strijdig te zijn als wel wordt verondersteld. Hun belevenissen in Frankrijk geven een verrassende blik van binnenuit op de dagelijkse praktijk van de Franse Revolutie.

‘(…) tot in de bijzinnen aan toe wordt iets meegedeeld dat het onthouden waard is.’

Jan Blokker, de Volkskrant

‘Ik ben trots op dit boek!’

Martin Ros in de Tros Nieuwsshow