Het Bataafse experiment

Politiek en cultuur rond 1800

€ 34,90
Leverbaar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
In winkelmand

ISBN 9789460041327, paperback, 16 x 24 cm, geïllustreerd, deels in kleur, 373 pagina’s

Het Bataafse experiment

Politiek en cultuur rond 1800

Redactie: Frans Grijzenhout, Wieger Velema en Niek van Sas (red.)

Vormgever: Mijke Wondergem

Het moderne Nederlandse politieke bestel zou zonder de Bataafse revolutie van 1795 ondenkbaar zijn. Deze revolutie maakte ons land voor het eerst tot een eenheidsstaat en gaf het een democratisch gekozen parlement, een geschreven grondwet, gewaarborgde individuele rechten en de scheiding van kerk en staat. Dit in de Nederlandse geschiedenis unieke staatkundige experiment wordt in dit boek in een brede culturele context geplaatst.
Het democratische en republikeinse gedachtegoed van de Bataafse revolutionairen komt daarbij vanzelfsprekend uitvoerig aan de orde. Daarnaast wordt onder meer ingegaan op de revolutionaire omgang met het geloof, op de manier waarop de Bataafse revolutionairen de positie van de vrouw zagen, op de geboorte van de geëngageerde intellectueel in deze revolutiejaren en op de transformatie van het juridische denken. Ook de politieke rol van de kunst, de plaats van de Bataafse revolutie in de historische herinnering en de verhouding van de Bataven met hun Franse mede-revolutionairen komen aan bod.
Door deze veelvoud aan invalshoeken biedt Het Bataafse experiment een nieuw en rijk beeld van de politieke cultuur in de opwindende jaren rond 1800.

Het Bataafse experiment gaat over de jaren die ten onrechte zijn ondergesneeuwd in de vaderlandse geschiedenis. De Franse tijd wordt, terloops en subtiel, zoals geschiedkundigen met een grote kennis van zaken te werk gaan, een plaats gegeven.’

Dirk-Jan van Baar, de Volkskrant

Het Bataafse experiment biedt een aangename dwarsdoorsnede van veel van de nieuwe inzichten van de afgelopen jaren. De artikelen die inzoomen op kleinere onderwerpen zijn ronduit voortreffelijk. […] De bundel onderscheidt zich verder door de vele illustraties. In zwart-wit én in kleur, voorbeeldig afgedrukt. Een roerig tijdsgewricht komt tot leven in beeld. Een plaatje van een boek.’

Paul van der Steen, Trouw

‘Het boek, rijk geïllustreerd met schilderijen, documenten en spotprenten, bevat een schat aan informatie over een boeiende episode in de vaderlandse geschiedenis.’

André Horlings, Historiek.net