Colofon – De Boekenwereld

BW2014 30-3 opmaak.inddStichting De Boekenwereld
Al dertig jaar houdt De Boekenwereld u op de hoogte van alles wat met boek en prent te maken heeft. Nieuw boekhistorisch onderzoek, de geschiedenis van antiquariaten of uitgeverijen en beschouwingen over prenten. Over al deze onderwerpen zijn in de loop der jaren lezenswaardige artikelen verschenen in dit tijdschrift. Voor velen van u is De Boekenwereld bovendien de belangrijkste bron geworden voor informatie over veilingen, antiquariaten, nieuwe publicaties, tentoonstellingen, of evenementen in de wereld van boek en prent. Graag zou De Boekenwereld met een grotere regelmaat een themanummer maken. Soms is er meer kopij dan het aantal beschikbare pagina’s toelaat. De Stichting De Boekenwereld beoogt met extra financiële middelen het blad nog aantrekkelijker te maken voor u.

Hoe kunt u bijdragen?
Er zijn verschillende manieren waarop u de stichting meer financiële armslag kunt geven.

1. Door het doen van een jaarlijkse of eenmalige gift. Deze is aftrekbaar van de inkomstenbelasting voor zover het totaal aan giften dat u doet de 1% van uw onzuiver inkomen overtreft.
2. Door een schenking in de vorm van een lijfrente. Indien u gedurende ten minste 5 jaar bij akte een bedrag aan de stichting doneert, kunt u jaarlijks het totale bedrag van uw inkomstenbelasting aftrekken.
3. Door de stichting als begunstigde op te nemen in uw testament.

Stichting De Boekenwereld, ING-rekening 8743000.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het redactiesecretariaat via redactie@deboekenwereld.nl.

Terug naar deboekenwereld.nl

Redactie
Paul van Capelleveen, Marieke van Delft, J.F. Heijbroek, Henrike Hövelmann, Hans Mulder, Kasper van Ommen, Jan Robert, Nick ter Wal, Jos van Waterschoot en Sylvia van Zanen (eindredactie)

Redactiesecretariaat
Redactie De Boekenwereld
p/a Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam
Oude Turfmarkt 129
1012 GC Amsterdam
e-mail: redactie@deboekenwereld.nl

Vaste medewerkers
J.A. Brongers, M. Cappaert, J. van Eesteren, R.E.O. Ekkart, H.W. Gianotten, G. Groeneveld, H. Hafkamp, J.J. Heij, P.G. Hoftijzer, F.A. Janssen, G.J. Jaspers, J.J. Kloek, L. Kuitert, F.W. Kuyper, E. Kwant, E. Kwant, O.S. Lankhorst, Th. Laurentius, R.J.A. te Rijdt, J. Schaeps, C.H. Slechte, G. Verbraak, S. van der Veen, I.A.M. Verheul, P. Visser.

Uitgever
Uitgeverij Vantilt
Postbus 1411
6501 BK Nijmegen
tel. (024) 3602294
e-mail: info@vantilt.nl

Vormgeving
Joseph Plateau, grafisch ontwerpers