De democratie denken

Werk in uitvoering

€ 24,50
Verschijnt 1-10-'19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
In winkelmand

ISBN 9789460044304, paperback, 14 x 22 cm, ca. 200 pagina’s

De democratie denken

Werk in uitvoering

Auteur(s): Pierre Rosanvallon

Vertaler: Ineke van der Burg en Walter van der Star

Vormgever: Mijke Wondergem

De Franse historicus en filosoof Pierre Rosanvallon is een van de spraakmakendste denkers over de hedendaagse democratie. Hij gaat niet uit van een normatief ideaalmodel van democratie, maar vertrekt vanuit het historische gegeven dat de democratie steeds opnieuw hooggestemde verwachtingen en hoop wekt, maar evenzeer gepaard gaat met teleurstellingen, verwarring en weerstand. Origineel, erudiet en nauwgezet beschrijft Rosanvallon de geschiedenis van die permanente spanning.

 

In De democratie denken gaat Pierre Rosanvallon in op zijn werk en methode, de betekenis van het politieke wantrouwen, de afnemende legitimiteit van democratische instellingen en de tanende zeggingskracht van het gelijkheidsideaal. Het verschijnsel populisme analyseert hij als een pathologie van de democratie. Om die pathologie te bezweren komt het erop aan opnieuw een gemeenschappelijke wereld te organiseren en daarin het algemeen belang centraal te stellen.