OverHolland 1

Architectonische studies voor de Hollandse stad

€ 15,00
Uitverkocht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ISBN 9789058751546, paperback, 23 x 22 cm, 94 pagina’s

OverHolland 1

Architectonische studies voor de Hollandse stad

Redactie: Henk Engel

Randstad Holland, Groene Metropool en Deltametropool zijn begrippen die in de planologie worden gebruikt om Holland als metropool op de kaart te zetten. Wat daarin echter ontbreekt is een concrete voorstelling: een architectuur van de archipel van Hollandse steden in een suburbaan waterland. De Hollandse stad is in Europees verband een eigensoortig verschijnsel. Onderzoek van de ontwikkeling van de Hollandse steden kan een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis van de Europese stad. Het uitgangspunt van OverHolland is evenwel een projectgewijze benadering. De aandacht is vooral gericht op de rol van architectonische projecten in de transformatie van de Hollandse steden. Op dit moment zijn de belangrijkste opgaven stedelijke herstructurering en vernieuwing. Het gaat daarbij om grote aantallen projecten in zeer uiteenlopende situaties, binnen gemeenten die over autonome bevoegdheden beschikken. Dit vraagt om een benadering met een scherp oog voor lokale situaties en mogelijkheden.
In OverHolland worden zowel typologisch en morfologisch stadsonderzoek besproken en gepubliceerd als architectonische interventies in de context van de Hollandse steden. In OverHolland 1 wordt de problematiek verkend en wordt onder meer verslag gedaan van de conferentie Transformers of the European city, met bijdragen van de architecten Jo Coenen, Alberto Ferlenga, Hans Kollhoff en Bob van Reeth.

OverHolland is een uitgave van de afdeling Architectuur van de Faculteit Bouwkunde, TU Delft.

Te bestellen bij: Stichting KNOB Redactie OverHolland t.a.v. Judith Fraune  j.fraune@tudelft.nl