In gesprek met Nietzsche

€ 24,50
Leverbaar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
In winkelmand

ISBN 9789460040672, paperback, 14 x 21 cm, 336 pagina’s

In gesprek met Nietzsche

Auteur(s): Gerard Visser

Vormgever: Ingo Offermans

Volgens Heidegger kunnen we niet aan het denken van Nietzsche voorbijgaan op straffe bevangen te blijven in verouderde en onwezenlijke vraagstellingen. Al in zijn dissertatie uit 1987 nam Gerard Visser deze aanwijzing ernstig. Sindsdien bepleit hij een dubbele lezing van Nietzsches werk. Door de radicale wijze waarop zij haar ten einde denkt, houdt deze filosofie ons nihilistische consequenties van de Europese metafysica voor, maar zij bevat ook bevrijdende motieven die vooruitwijzen.
De studies in dit boek bevatten grondige analyses van een aantal thema’s uit Nietzsches werk. Bovenal geven ze blijk van een bijzonder en vruchtbaar gesprek, waarin diens denken kritisch wordt bevraagd en ook het bevrijdende aspect ervan, dat berust in een spirituele ogenblikervaring, allengs scherper in het vizier komt.

 

‘Het is een rijk boek dat de functie verdient om een standaard te zijn voor verder onderzoek in Nederland naar Nietzsches werk.’ – Hans Ester, Friesch Dagblad