De vrolijke wetenschap

€ 29,90
Uitverkocht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ISBN 9789460043291, paperback, 14 x 22 cm , 352 pagina’s

De vrolijke wetenschap

Auteur(s): Friedrich Nietzsche

Vormgever: Mijke Wondergem

De vrolijke wetenschap (1882) is het sleutelwerk in het oeuvre van
Friedrich Nietzsche, waarin hij zich manifesteert als psycholoog, cultuurcriticus, dichter en wijsgeer ineen. Door Nietzsche zelf omschreven als een van zijn meest persoonlijke werken, geldt De vrolijke wetenschap als sluitstuk van zijn jaren als ‘vrije geest’ en luidt het de overgang in naar zijn latere werk. De ‘gaya scienza’ handelt over nog altijd actuele thema’s als het troebele onderscheid tussen kunst en wetenschap, de grenzen van onze waarheidsliefde en ‘het geloof in het doel van het bestaan’. Aforisme na aforisme analyseert Nietzsche alledaagse illusies op even diepzinnige als toegankelijke wijze – soms in niet meer dan
één zin.
De vrolijke wetenschap bevat vrijwel al Nietzsches grondgedachten:
de eeuwige wederkeer, amor fati, het probleem van het nihilisme en uiteraard de dood van God. Daarmee is dit boek bij uitstek geschikt als kennismaking met het gedachtegoed van de ‘filosoof met de hamer’.
Deze fraaie nieuwe vertaling van Hans Driessen laat ons Nietzsche van zijn beste kant zien: prikkelend, diepzinnig, helder en wonderbaarlijk evenwichtig. Ard Posthuma nam de gedichten voor zijn rekening en Paul van Tongeren verzorgde het nawoord.

 

Herdruk verschenen bij Boom uitgevers Amsterdam

Maart 2020 | ISBN 9789024433223 | 01.01 | 352 blz.

 

‘Leg die mobiele telefoon weg, klap die laptop dicht en pak dit boek op, voor een dosis vrolijke, humorvolle, speelse doch ernstige filosofie als otium en bellum.  ’

Martine Prange, de Volkskrant

‘Je moet De vrolijke wetenschap, in deze vertaling die nog tientallen jaren meegaat, in je boekenkast hebben staan.’

Jerker Spits, Boekhandel Athenaeum

‘De Nederlandse teksten zijn net zo melodieus, klankrijk, kleurrijk, en wispelturig als de originelen en dat is zeker een bewonderenswaardige prestatie.’

Tzum

‘Een uitstekende vertaling’

Arnon Grunberg, NRC Handelsblad