Metamoderniteit voor beginners

Filosofische memo's voor het nieuwe millennium

€ 20,00
Leverbaar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
In winkelmand

ISBN 9789460042102, paperback (14 x 21 cm), 224 pagina’s

Metamoderniteit voor beginners

Filosofische memo's voor het nieuwe millennium

Auteur(s): Lieven De Cauter

Vormgever: Ingo Offermanns

Metamoderniteit voor beginners biedt een dwarsdoorsnede van onze tijd: een moderniteit voorbij de moderniteit. Vandaar: ‘metamoderniteit’. Het boek opent met een reeks filosofische robotfoto’s van de tijdgeest, een dieptepsychologie van het heden: over reality tv, gruwel als entertainment en het nieuwe onbehagen. Het tweede deel brengt een terugblik op het Nine Eleven-tijdperk: de oorlog tegen het terrorisme als uitzonderingstoestand. Een van de zwaartepunten van het boek wordt gevormd door politiek-filosofische beschouwingen over de natuurtoestand en over de burgeroorlog als mogelijke planetaire conditie. Vervolgens wordt het verschijnsel globalisering belicht en uitgewerkt vanuit de invalshoeken identiteitspolitiek en gemeengoed (de commons). Een aantal blogs over stadsactivisme maken dit laatste thema concreet en geven het boek een activistische toets. De verzameling sluit af met nabeschouwingen over politieke melancholie en posthistorie.

‘Zijn we uit de geschiedenis aan het vallen?’ Deze onmogelijke vraag ligt ten grondslag aan deze teksten, die zijn geschreven in de schaduw van de klimaatcatastrofe. De Cauter construeert een futurologie van het heden in memoranda voor de eenentwintigste eeuw: het nieuwe millennium voor eeuwige beginners. Dit boek wil een toegankelijke inleiding zijn op het heden. Niet alleen voor studenten, maar voor allen die geïnteresseerd zijn om ons verwarrend en donker tijdperk te begrijpen.

‘Lieven De Cauters denken onderneemt grote en vaak boeiende vluchten in Metamoderniteit voor beginners.’

Carel Peeters, Vrij Nederland

‘Wie een wijsgerige wegwijs zoekt in onze wankele hedendaagse wereld, vindt in de meer empirisch gerichte artikelen van deze bundel in De Cauter een uitstekende gids.’

Hans Achterhuis, de Volkskrant