Onweer

Een kleine cultuurgeschiedenis, 1752 – 1830

€ 29,50
Uitverkocht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ISBN 9789460044175, gebonden, 17 x 24 cm, geïllustreerd in kleur, 336 pagina’s

Onweer

Een kleine cultuurgeschiedenis, 1752 – 1830

Auteur(s): Jan Wim Buisman

Vormgever: Brigitte Slangen

Hoe reageren mensen op de gevolgen van natuurgeweld? Van oudsher werden bijvoorbeeld donder en bliksem gezien als Gods strafwerktuigen. De uitvinding van de bliksemafleider door Benjamin Franklin in 1752 bracht hierin echter verandering. Welke gevolgen hadden de uitvinding en invoering van de bliksemafleider voor de manier waarop men aankeek tegen het onweer, zowel in wetenschappelijk, religieus als artistiek opzicht?

 

In Onweer wordt duidelijk gemaakt hoe godsbeeld en natuurbeeld veranderden. De religie van verlichte mensen werd niet zozeer door angst als wel door vreugde bepaald. En ook de natuur werd minder dan voorheen als een bedreiging ervaren. Veeleer mocht zij een vriendin heten. Maar als je niet meer bang hoefde te zijn voor het onweer, kon je er onbekommerd mee gaan spelen. Dat deden dichters, schilders en musici dan ook naar hartenlust. Nimmer heeft in de westerse cultuur zo’n uitgebreide esthetisering van het onweer plaatsgevonden als op het einde van de achttiende en aan het begin van de negentiende eeuw: de Verlichting maakte plaats voor de Romantiek.

 

Onweer is een van die boeken over een vrij beperkt, afgebakend onderwerp die een hele wereld kunnen blootleggen. Het betreft hier dan ook niet een kleine, maar een grootse, fascinerende cultuurgeschiedenis.’

NRC Handelsblad

 

‘Buisman schreef een fascinerende en prachtig uitgegeven cultuurgeschiedenis van het onweer.’
– Trouw 

 

‘Dit helder gecomponeerde boek biedt niet alleen een aangename leeservaring, maar is ook een lust voor het oog.’
– de Volkskrant

 

‘Een fantastisch boek!’

Lidewijde Paris, MAX Nieuwsweekend