Jan Wim Buisman

Jan Wim Buisman (1954) schreef tal van publicaties over de geschiedenis van de religieuze mentaliteit en over het natuurgevoel in Nederland in de periode
1750-1830. Zo verscheen in 2013 bij Vantilt de door hem geredigeerde bundel Verlichting in Nederland 1650-1850. Vrede tussen rede en religie? Sinds 2007
werkt hij als universitair docent geschiedenis van het christendom bij de opleiding godsdienstwetenschappen (LUCSoR) van de Universiteit Leiden.