De Republiek der Letteren

De Europese intellectuele wereld, 1500-1760

€ 24,95
Leverbaar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
In winkelmand

ISBN 9789460043727, paperback, 14 x 22 cm, rijk geïllustreerd, deels in kleur, 224 pagina’s

De Republiek der Letteren

De Europese intellectuele wereld, 1500-1760

Auteur(s): Hans Bots

Vormgever: Brigitte Slangen

Sinds de tijd van Erasmus duidt het begrip ‘Republiek der Letteren’ de virtuele gemeenschap van geletterden of geleerden aan, die in beginsel voor iedereen openstond en waarin nationale en confessionele grenzen zouden moeten worden overstegen. In deze intellectuele omgeving werd een gemeenschappelijke taal gehanteerd, aanvankelijk het Latijn en vanaf de zeventiende eeuw steeds vaker het Frans. Deze ‘republiek’, die zich voornamelijk tot West-Europa beperkte, kende tot het mid- den van de achttiende eeuw een groot aantal afzonderlijke culturele centra die met elkaar in verbinding stonden. Ontegenzeggelijk speelden Frankrijk en de Noord-Nederlandse Republiek daarin een vooraan- staande rol, maar het ideaal van een harmonieuze ‘republiek’ bleek meestal een utopie.

Hans Bots laat in De Republiek der Letteren zien hoe de geletterden in deze drie eeuwen via persoonlijke ontmoetingen tijdens universitaire studies, via correspondenties en dankzij boek- en tijdschriftpublicaties met elkaar in contact traden. Aldus vormde zich een wijdvertakt en intrigerend netwerk van onderlinge betrekkingen, dat aan de basis staat van de Europese academische cultuur.

‘Mooi, onbekrompen geïllustreerd en veelomvattend’

Carel Peeters, Vrij Nederland

‘‘Over het immense succes van de Republiek der Letteren. Over de intensieve uitwisseling van ideeën, waardoor wetenschappelijke vooruitgang mogelijk werd. En over de cruciale rol van die andere republiek, die van de Zeven Verenigde Nederlanden.’ ****’

de Volkskrant