Tweede druk voor ‘1848’ van Geerten Waling

Tweede druk voor ‘1848’ van Geerten Waling

Van 1848 – Clubkoorts en revolutie, het debuut van politiek historicus Geerten Waling, is vandaag de tweede druk verschenen.

 

Met het publiceren van 1848 – Clubkoorts en revolutie. Democratische experimenten in Berlijn en Parijs, dat gaat over burgerparticipatie in de Parijse en Berlijnse politiek in 1848, heeft Geerten Waling een debat losgemaakt over de rol van de democratie in de hedendaagse samenleving. Volgens Waling loopt onze traditionele partijdemocratie op haar laatste benen. Het draagvlak voor politieke partijen neemt af en politiek draait steeds meer om personen en thema’s. Representatie is niet genoeg meer, burgers willen zelf meedoen. Waling kon – op de opiniepagina’s van de Volkskrant en NRC Handelsblad – op bijval en kritiek rekenen.

 

Over 1848 – Clubkoorts en revolutie

In zijn boek 1848 – Clubkoorts en revolutie bestudeert Waling de wonderlijke democratische experimenten die volgden in het kielzog van de revolutiegolf van 1848 op ons continent. Plotseling grepen miljoenen Europeanen de kans om hun stem te laten horen in drukbezochte volksvergaderingen en politieke clubs. In dit ‘moment van gekte’ leek even alles mogelijk. In 1848 lag de toekomst open. 1848 – Clubkoorts en revolutie neemt de lezer mee naar de onrustige steden Parijs en Berlijn, de brandpunten van de ‘Europese lente’.

Gerelateerd