Staatsmijn Beatrix

Gemiste kans of zegen?

€ 25,00
Leverbaar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
In winkelmand

ISBN 9789460043840, gebonden, 20 x 25 cm, rijk geìˆllustreerd in kleur, 200 pagina’s

Staatsmijn Beatrix

Gemiste kans of zegen?

Auteur(s): Luc Wolters

Vormgever: Piet Gerards Ontwerpers

Weinigen zullen nog weten dat Staatsmijnen in de jaren vijftig naast de Zuid-Limburgse mijnen nog een mijn in exploitatie wilden nemen: de Staatsmijn Beatrix, gelegen in Herkenbosch/Vlodrop. Een mijn met een wonderlijke geschiedenis, want toen de schachten op volle diepte waren gegraven, werd zij gesloten.

De Beatrix was gepland in een gebied waar met succes steenkool kon worden gedolven. De Staat had besloten de mijn in exploitatie te nemen. In 1953 werd begonnen met de aanleg van twee schachten. De mijn zou de modernste van Europa worden en grote positieve gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in Midden-Limburg.
Alle voorbereidingen ten spijt besloot het Rijk in 1962 te stoppen met de verdere aanleg van de Beatrix, vanwege de beschikbaarheid van aardolie, aardgas en kernenergie. De Roerstreekgemeenten en de stad Roermond verlangden daarna van Den Haag compensatie voor alle in de kiem gesmoorde verwachtingen. Ze begonnen vervolgens zelf met de aanleg van het industrieterrein Heide-Roerstreek. Grotendeels op eigen kracht kwam de regio zo de tegenslag te boven.