Spiegelpaleis Europa

Europese cultuur als mythe en beeldvorming

Uitverkocht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ISBN 9789460040696, paperback, 14 x 22 cm, 208 pagina’s

Spiegelpaleis Europa

Europese cultuur als mythe en beeldvorming

Auteur(s): Joep Leerssen

Vormgever: Mijke Wondergem

Winnaar Dr. Wijnaendts Franckenprijs 2015

 

Europa. Voor de een slaat de naam op een staatkundig samenwerkings- en eenwordingsproject, voor de ander op ‘Brusselse’ instanties en regels waarmee Nederlanders te maken krijgen. Soms wordt gedoeld op een soort gemeenschap die probeert haar gezamenlijke economische en politieke belangen staande te houden op het wereldtoneel tegenover Rusland, het Midden-Oosten, China en, ook wel, Amerika.
Achter deze tegenstrijdige en stuk voor stuk omstreden betekenissen schuilt een vaag geheel van associaties en connotaties: de beeldvorming. In Spiegelpaleis Europa analyseert Joep Leerssen de zwerm van associaties, echo’s, tradities en thema’s die Europa omgeeft. Met talrijke literaire en cultuurhistorische voorbeelden illustreert hij welke mentale gemeenplaatsen een rol spelen als mensen zich een voorstelling maken van het karakter van Europa. Wat opdoemt is een zelfbeeld vol Griekse mythen, kruisvaarders, kathedralen, brandstapels, filosofen, bibliotheken, operagebouwen en concentratiekampen.
Het imago van Europa is een doolhof vol culturele reflecties. In een even erudiet als speels essay voert Joep Leerssen de lezer mee op zijn verkenning van een spiegelpaleis vol intrigerende dwaalwegen, glanzende vergezichten en onverwachte dwarsverbanden.

 

Van Spiegelpaleis Europa is inmiddels de derde druk verschenen.