Foto’s met gezag

Een semiotisch perspectief op priesterbeelden 1930-1990

€ 24,90
Uitverkocht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ISBN 9789075697449, paperback, rijk geïllustreerd, 336 pagina’s

Foto’s met gezag

Een semiotisch perspectief op priesterbeelden 1930-1990

Auteur(s): Ellen Tops

Wat heeft de foto ons over onze geschiedenis te vertellen? Vanuit semiotisch perspectief verkent Ellen Tops in deze studie hoe foto’s gezag in beeld brengen. Foto’s van priesters tonen iets aan van de sterk gewijzigde gezagsverhoudingen in het Nederlandse katholieke leven in de twintigste eeuw. Voortbouwend op inzichten van de cultuurfilosofen Foucault, Bourdieu en Barthes, en in dialoog met hedendaagse theoretici als Tagg, Derrida en Bal, laat Ellen Tops zien hoe manipulerende poseurs en eigenzinnige lezers de conventionele betekenisproductie ontregelen. Bij fotografische genres als de snapshot, kunstfoto’s en persfoto’s gebruikt Ellen Tops verschillende interpretatiestrategieën. Verhelderende theoretische invalshoeken wisselt zij af met intrigerende fotoanalyses.

‘Haar benadering levert verrassende interpretaties op, met veel oog voor detail, voor dwarsverbanden en betekenislagen.’

Elma Drayer, Trouw