Evert Willemsz

Een zeventiende-eeuws weeskind op zoek naar zichzelf

Uitverkocht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ISBN 9789460041167, paperback, 14 x 22 cm, 400 pagina’s

Evert Willemsz

Een zeventiende-eeuws weeskind op zoek naar zichzelf

Auteur(s): Willem Frijhoff

Vormgever: Mijke Wondergem

In 1622 werd de toen vijftien jaar oude Evert Willemsz Bogaert  door een mystieke ervaring overvallen. Dagenlang had hij spirituele belevenissen waarin iedereen die meetelde in Woerden een rol speelde. Tijdens zijn vervoering werd Evert doofstom en kon hij alleen nog via briefjes communiceren. Deze briefjes werden door meester Lucas Zas, rector van de Latijnse School, in twee pamfletten gepubliceerd.
In een scherpzinnige analyse van de gebeurtenissen en de teksten weet Willem Frijhoff te achterhalen wat deze puber bezighield, hoe hij zijn autonomie wist te verkrijgen en de weg naar volwassenheid insloeg. Maar ook hoe de kleine gemeenschap van Woerden in de gespannen context van de religietwisten na de Synode van Dordrecht op dit zonderlinge weeskind reageerde en hoe Evert dit voor zijn zelfver­werkelijking wist te benutten.
Evert Willemsz is niet alleen een pakkend biografisch verhaal. Het geeft tevens een rijk en scherp beeld van cultuur, mentaliteit en dagelijks leven in vroeg zeventiende-eeuws Holland, van de problemen en mogelijkheden van jongeren toen en van de overgang van jeugd naar volwassenheid.

Het volledige levensverhaal van Evert Willemsz werd in 1995 voor
het eerst gepubliceerd en verscheen in 2007 in verkorte vorm in een Amerikaanse editie. Dit boek is een bewerkte, geactualiseerde en aangevulde heruitgave van het deel over Everts jeugd.