Willem Frijhoff

Willem Th. M. Frijhoff is historicus en emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn specialismen zijn de cultuur-, mentaliteits- en religiegeschiedenis van Europa en Noord-Amerika. Verder behoort tot zijn specialismen de geschiedenis van onderwijs en opvoeding, in het bijzonder het middelbaar en hoger onderwijs in vroegmodern Europa.