‘Door lezen wijder horizont’

Het Haags Damesleesmuseum

€ 27,90
Uitverkocht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ISBN 9789075697957, gebonden, ge├»llustreerd, 352 pagina’s

‘Door lezen wijder horizont’

Het Haags Damesleesmuseum

Auteur(s): Lizet Duyvendak

Vormgever: Martien Frijns

De bestaande beelden over vrouwelijke lectuur zijn in de literatuurgeschiedschrijving tot nu toe vrijwel klakkeloos gereproduceerd, maar worden in ‘Door lezen wijder horizont’. Het Haags Damesleesmuseum kritisch onderzocht op basis van geschiedbronnen van het Haagse Damesleesmuseum. Dit leesmuseum is een vrouwenbibliotheek die in 1894 werd opgericht ten tijde van de eerste feministische golf en die nog steeds bestaat. Duyvendak beschrijft de relatie met de vrouwenbeweging en onderzoekt onder andere de leesmotieven en leesgewoonten van de huidige leden, waarbij aansluiting is gezocht met het cultuursociologische onderzoek naar leesmotivatie.