De productie van literatuur

Het literaire veld in Nederland 1800-2000

€ 27,50
Uitverkocht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ISBN 9789077503447, paperback, 16 x 24 cm., 376 pagina’s

De productie van literatuur

Het literaire veld in Nederland 1800-2000

Redactie: Gillis Dorleijn, Kees van Rees

Vormgever: Martien Frijns

Literatuur wordt gemaakt door wie ermee omgaat. Uitgevers kiezen teksten die ze op de markt brengen. Uit dat aanbod selecteren critici boeken waaraan zij waarde toekennen, en die ze zo van een context voorzien. Auteurs sturen ondertussen de beeldvorming via poëticale statements in manifesten, essays of interviews. Vervolgens geven in het literatuuronderwijs samenstellers van schoolboeken en leraren die bestaande visies door. Aldus wordt in een proces van gezamenlijke actie, die gepaard gaat met een aanhoudende strijd over kwaliteit, literatuur geproduceerd. Hoe verwerven de spelers in het literaire veld hun posities en hoe gebruiken ze die? Insiders en vooraanstaande onderzoekers geven het antwoord.
Elf historisch opgezette hoofdstukken belichten de zo diverse aspecten van het literaire veld. Laurens van Krevelen vertelt bijvoorbeeld de geschiedenis van uitgeverij Meulenhoff. Nel van Dijk analyseert de kunstkritiek in de Nederlandse dagbladpers tijdens het interbellum en Susanne Janssen doet dat voor de periode na de Tweede Wereldoorlog. Gert-Jan Johannes memoreert het literatuuronderwijs in de negentiende eeuw en Marc Verboord kijkt naar de hedendaagse situatie. Gillis Dorleijn en Wiljan van den Akker beschouwen literatuuropvattingen als denkstijl. Ook aan bod komen veelbesproken recente bedreigingen vanuit onze door commercialisering en globalisering getekende ‘postmoderne’ cultuur. De productie van literatuur biedt een onmisbare synthese van recent literatuursociologisch onderzoek en bevat een uitvoerige bibliografie die docenten, studenten én geïnteresseerden zal inspireren.