Lucretia van Merken

Lucretia van Merken (1721-1789) was een Nederlandse toneelschrijfster en dichteres – volgens Betje Wolff zelfs ‘de grootste dichteresse onzes lands’. Ze had een voorkeur voor ernstige onderwerpen en verheven genres, zoals treurspelen en heldendichten. Verrassend is haar lofdicht op president George Washington, dat ze hem persoonlijk toestuurde.