Jan Schillings

Jan Schillings was tot 1989 directeur van de havo Notre-Dame des Anges. Nadien promoveerde hij aan de Radboud Universiteit en werkte hij mee aan de uitgave van de brieven van Madame de Maintenon.