Heidi de Mare

Heidi de Mare is beeldwetenschapper. In 2003 promoveerde zij cum laude op een vergelijkend onderzoek naar vroegmoderne kunsten in Europese context: Simon Stevin, Jacob Cats, Pieter de Hooch en Samuel van Hoogstraten. In 2012 verscheen hiervan de geheel herziene en geactualiseerde uitgave. Zij publiceert daarnaast over (documentaire) film, persfotografie, televisieseries, de geschiedenis van het kunstbegrip en over beeldwetenschap.

Als directeur van de Stichting IVMV, instituut voor maatschappelijke verbeelding en trekker van het Kijkgenootschap, zet ze deze beeldkennis in om de rol en impact van beeld en verbeelding in de huidige samenlevingte onderzoeken. Van existentiële fictie, tot en met alledaagse persbeelden. De Stichting brengt jaarlijks een online themanummer uit gewijd aan Beeld & Wereld.

Heidi de Mare verzorgt vanaf september 2015 de masterclass Beeld en woord in de vroegmoderne tijd. Kijk hier voor meer informatie.

Verder lezen:
www.ivmv.nl
http://nl.linkedin.com/in/heididemare
https://independent.academia.edu/HeidideMare