Heidi de Mare verzorgt masterclass

Heidi de Mare verzorgt masterclass

Dit najaar verzorgt beeldwetenschapper Heidi de Mare een masterclass over beeld en woord in de vroegmoderne tijd.

 

Hoe ga je om met historisch beeldmateriaal? Hoe divers historisch onderzoek ook is, velen krijgen met beelden te maken – zoals een schilderij, architectuurtekening, embleem, geometrische figuur, medische prent, technisch ontwerp of kosmologisch wereldbeeld. De vraag is wat de rol van het beeld is als bron in het eigen onderzoek. In De Mare’s eigen promotieonderzoek heeft ze van historici geleerd hoe belangrijk bronnenkritiek is en die kennis heeft ze ter harte genomen in haar analyse van uiteenlopende soorten vroegmoderne beelden.

 

Doel van deze masterclass is drieledig: a) gedisciplineerd te leren kijken naar historische beelden, b) kennis te nemen van het vroegmoderne denken over beelden en c) te reflecteren over de gangbare omgang met historische beelden in moderne vakgebieden (in termen van de kunstgeschiedenis, wetenschapsgeschiedenis, techniekgeschiedenis, historische letterkunde).

 

Voor meer informatie over inhoud en vorm van de masterclass, literatuur, kosten en locatie, zie de website van het instituut voor maatschappelijke verbeelding (stichting IVMV).

 

Literatuur: Heidi de Mare, Huiselijke taferelen. De veranderende rol van het beeld in de Gouden Eeuw.

Aanmelding en contact: Heidi de Mare, heididemare.ivmv@gmail.com.

Gerelateerd