Bart Vervaeck

Bart Vervaeck (1958) doceert Nederlandse literatuur en verhaaltheorie aan de KU Leuven. Hij publiceerde onder andere Literaire Hellevaarten (2006) en Op zoek naar een mens (2008), een studie over de Lokiencyclus van Sybren Polet. Samen met Luc Herman schreef hij Vertelduivels. Handboek verhaalanalyse (2001, herziene editie 2005), waarvan een Engelse vertaling verscheen, Handbook of Narrative Analysis (2005).