Gezin als financiële eenheid

Gezin als financiële eenheid

De bourgeoisie heeft het gezin gereduceerd

tot een pure financiële eenheid

 

Afkomstig uit: De bourgeoisie heeft al haar tot dusver eerbiedwaardige en met vroom ontzag bekeken activiteiten van hun stralenkrans ontdaan. Ze heeft de arts, de jurist, de priester, de poëet en de man van de wetenschap veranderd in haar betaalde loonarbeiders. De bourgeoisie heeft het gezin zijn ontroerend-sentimentele sluier afgerukt en het gereduceerd tot een pure financiële eenheid.

 

Berkelaar: ‘In deze mooi geformuleerde zinnen klinkt de dubbelheid door waarmee Marx en Engels keken naar de burgerij. Enerzijds met bewondering voor de koele en efficiënte manier waarop de burgerij als klasse de wereld veranderd had en de gehele maatschappelijke inrichting had omver had gegooid. De burgerij was echter ook een uitbuitende klasse, zonder enig mededogen met de wereld en uitsluitend gericht op het vermeerderen van kapitaal. De burgerij (Marx en Engels waren er zelf uit afkomstig) had de wereld opgestuwd in de vaart der volkeren, maar zou de klasse der proletariërs scheppen die hun ondergang zou worden – de voorspelling die, zoals we weten, niet is uitgekomen.’

 


Mede dankzij het polemisch vermogen van auteurs Karl Marx en Friedrich Engels zou
Het communistisch manifest uitgroeien tot het invloedrijkste politieke en economische program van de twintigste eeuw. Historicus Wim Berkelaar geeft een toelichting op die retorische kracht: hoe is het manifest geschreven? Welke retorica schuilt er achter de heldere taal? En wat was de inzet van het polemische karakter? Aan de hand van vijf quotes construeert Berkelaar waarom het manifest nog altijd geldt als een sterk staaltje retorische verleidingskunst.

 

Bekijk de andere quotes en analyses hier.

 

Mailinglijst

U kunt zich hier inschrijven voor de mailinglijst van Het communistisch manifest. Van dinsdag 17 tot en met vrijdag 20 november 2015 ontvangt u dan automatisch een melding als de nieuwe analyse online staat.

Gerelateerd