Geschiedenis van klassenstrijd

Geschiedenis van klassenstrijd

De geschiedenis van elke maatschappij tot dusver is de geschiedenis van klassenstrijd.

 

Afkomstig uit: De geschiedenis van elke maatschappij tot dusver is de geschiedenis van klassenstrijd. Vrije en slaaf, patriciër en plebejer, baron en lijfeigene, gildemeester en gezel, kortom, onderdrukkers en onderdrukten, stonden voortdurend tegenover elkaar. Ze leverden onafgebroken strijd, nu eens heimelijk, dan weer openlijk – een strijd die elke keer met een revolutionaire hervorming van de hele maatschappij eindigde, of met de gemeenschappelijke ondergang van de strijdende klassen.

 

Berkelaar: ‘Deze zin is zeer dwingend, en laat geen twijfel laat over hoe de geschiedenis geïnterpreteerd dient te worden. In zijn eenvoud lijkt deze zin een bijna onvermijdelijke logica te hebben die duizenden, zo niet miljoenen mensen zo bekoort dat ze zich socialist noemen, ook al weten we inmiddels dat het een veel te eenvoudige voorstelling van de geschiedenis is. Ook nu: briljante retorica.’

 

 

Mede dankzij het polemisch vermogen van auteurs Karl Marx en Friedrich Engels zou Het communistisch manifest uitgroeien tot het invloedrijkste politieke en economische program van de twintigste eeuw. Historicus Wim Berkelaar geeft een toelichting op die retorische kracht: hoe is het manifest geschreven? Welke retorica schuilt er achter de heldere taal? En wat was de inzet van het polemische karakter? Aan de hand van vijf quotes construeert Berkelaar waarom het manifest nog altijd geldt als een sterk staaltje retorische verleidingskunst.

 

Bekijk de andere quotes en analyses hier.

 

Mailinglijst

U kunt zich hier inschrijven voor de mailinglijst van Het communistisch manifest. Van dinsdag 17 tot en met vrijdag 20 november 2015 ontvangt u dan automatisch een melding als de nieuwe analyse online staat.

Gerelateerd