Freud bij SPUI25

Freud bij SPUI25

Onze vertaling van de Drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit van Sigmund Freud bevat nog altijd actuele inzichten over de menselijke seksualiteit. Bij Spui25 is op 21 februari een avond over Freud’s visie op seksualiteit en haar betekenis vandaag de dag.

 

De recent verschenen vertaling van de eerste versie van de Drie verhandelingen ontsnapt grotendeels aan de heterenormativiteit die het latere werk van Freud, en veel andere psychoanalytische auteurs, volgens veel critici kenmerkt. Freud lijkt hier en daar zelfs aan te sluiten bij auteurs als Michel Foucault en de hedendaagse queer-theorie. In dit programma buigen we ons over de vraag hoe bruikbaar dit beeld van menselijke seksualiteit is voor onze huidige maatschappij en bijbehorende seksuele cultuur. Hoe kijken we in tijden van #MeToo aan tegen seksualiteit? Hoe zijn we geneigd seksueel wangedrag te verklaren? En op welke manier kan Freuds mensbeeld daar iets in betekenen?
Op woensdag 21 februari is er tussen 17 en 19 uur een bijeenkomst in Spui25, Amsterdam naar aanleiding van Freuds Theorie van de seksualiteit. 
Aanmelden kan hier