De stijlfiguren van K3

De stijlfiguren van K3

De afgelopen weken was er in de Nederlandse en Vlaamse pers veel aandacht voor meidengroep K3: de huidige leden van het trio leggen hun functie neer en gaan op zoek naar waardige opvolgers. Dit betekent dat K3 in een nieuwe samenstelling nieuw werk zal blijven produceren. Tot nu toe was er in het oeuvre van K3 veel plaats voor verschillende stijlfiguren. Om toekomstige leden van het trio te wijzen op deze traditie, wordt vandaag een korte analyse gegeven van Mama sé (2009), een K3-titel die tweeëntwintig weken in de Nederlandse Single Top 100 stond.

 

Analyse

Al in de eerste twee strofen van Mama sé profileert K3 zich als een popgroep die zich richt op kinderen: de monosyllabe wordt ingezet om een simpele toon te creëren. In het Groot retorisch woordenboek wordt de monosyllabe gedefinieerd als ‘constructie of zin die bestaat uit een of meer eenlettergrepige woorden’. Met name de tweede strofe is zeer monosyllabisch van aard: ‘Ik neem je mee | naar de zon en de zee | hand in hand, oog in oog | we gaan dansen en springen’.

 

Het eenvoudige taalgebruik uit de eerste strofes wordt doorgezet in het refrein, al wordt hiervoor nu het stijlfiguur mytacisme toegepast: er is sprake van ‘veelvuldige herhaling van de letter M in dicht op elkaar volgende woorden’. Het gaat in dit geval met name om de zinsnede ‘Mama sé! Mama sa! Mama saka mumba!’, waarin uiteraard ook assonantie optreedt. Het refrein bevat daarnaast een constructio ad sensum, ofwel sylleps: de uitroep ‘Zing je mee allemaal’ is een grammaticale incongruentie, door Claes en Hulsens gedefinieerd als ‘overeenkomst met de betekenis in plaats van met de vorm van het woord, bv. “een aantal kiezers zijn gekomen”’. Het blijft gissen naar de gedachte achter deze grammaticale fout, al lijkt het aannemelijk dat de sylleps is ingezet om gelijktijdig een individuele aanspreking als een groepsgevoel tot stand te brengen.

 

Tot slot is de prominente aanwezigheid van het citaat in Mama sé opvallend: in het werk weerklinken regels uit eerdere nummers van K3. Zo is ‘hand in hand, oog in oog’ een echo van een regel uit Alle kleuren, ‘Wie heb ik aan de lijn?’ is een herhaling van een tekstfragment uit Tele-romeo en ‘Oya lé lé’ is afkomstig uit het gelijknamige Oya lélé. Het behoeft geen uitleg dat deze citaten in de liedtekst zonder bronvermelding weergegeven worden.

 

Prijsvraag

Ook andere nummers van K3 bevatten de meest uiteenlopende stijlfiguren. De vraag van de dag luidt daarom: benoem een stijlfiguur uit het onderstaande K3-couplet.

 

Oma’s aan de top.

Het feesten kan niet op.

Met oma’s aan de top.

Niet treuren, want het wordt top.

Met jou als oma aan de top.

 

De inzendtermijn voor deze prijsvraag is gesloten.

Gerelateerd