De conservatieve revolte: in de media

De conservatieve revolte: in de media

Al vóór de verschijning van De conservatieve revolte is er in de media veel aandacht voor Merijn Oudenampsens Conservatieve revolte geweest. Waaronder een bespreking in NRC Handelsblad (‘De Hollandse afkeer van ideologie’) en een essay in De Groene Amsterdammer: De grote ruk’

 

 

Bi verschijnen verscheen er in de Nederlandse Boekengids een mooie besprekingwaarin het boek werd beschreven als ‘een overtuigend pleidooi voor de onmiskenbare rol van ideeën en ideologie in de Nederlandse politiek.’  In NRC verscheen een voorpublicatie op de opiniepagina: De middenpartijen waren altijd al innig verweven met radicaal-rechts en in de Groene een uitgebreide voorpublicatie over de ‘Terugkeer naar rechts‘.

 

Gerelateerd