Straatverkopers in beeld

Tekeningen en prenten van Nederlandse kunstenaars circa 1540-1850

€ 34,95
Leverbaar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
In winkelmand

ISBN 9789460040894, gebonden, 19 x 27 cm, rijk geïllustreerd, 305 pagina’s

Straatverkopers in beeld

Tekeningen en prenten van Nederlandse kunstenaars circa 1540-1850

Auteur(s): Leontine Buijnsters-Smets

Vormgever: Martien Frijns

Nu producten en diensten steeds meer via internet worden aangeboden, is het moeilijk voorstelbaar dat marketing nog tot het begin van de twintigste eeuw vooral door rondtrekkende marskramers gebeurde, ook in West-Europa. ‘Leurders’ van allerlei slag trokken dagelijks door steden en dorpen om hun waren luidkeels aan te prijzen. Hun optreden en soms schilderachtige kleding hebben van oudsher ook Nederlandse tekenaars en graveurs geïnspireerd tot een min of meer realistische uitbeelding. Pas sinds enige jaren wordt door (kunst)historici mondjesmaat onderzoek verricht op dit terrein, maar zij beperkten zich vaak tot verkopers van drukwerk, afgebeeld op centsprenten, waarbij de kunstprent buiten beschouwing bleef.
Straatverkopers in beeld biedt een compleet overzicht van drie eeuwenstraatverkoop, voor zover getekend of in prent gebracht door Noord- en Zuid-Nederlandse kunstenaars vanaf de zestiende eeuw tot 1850. Een vergeten aspect van onze cultuurgeschiedenis krijgt nu voor het eerst volle aandacht. Het is, zoals te verwachten, geen puur nationale beeldgeschiedenis. Behalve in Nederland komen zulke leurdersvoorstellingen voor in Italië, Frankrijk, Engeland en Duitsland.
Het straatrumoer waarmee het optreden van al die marskramers gepaard ging, kunnen wij niet meer horen. Naar hun moeizame levensomstandigheden en geringe winsten moeten we raden. Maar hun verschijningsvorm staat ons met dit rijk geïllustreerde boek helder voor ogen.