Stookschriften

Pers en politiek tussen 1780 en 1800

Uitverkocht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ISBN 9789077503850, paperback, 16 x 24 cm, geïllustreerd, 367 pagina’s

Stookschriften

Pers en politiek tussen 1780 en 1800

Redactie: Pieter van Wissing

Vormgever: Martien Frijns

Nederland beleefde in de laatste twee decennia van de achttiende eeuw een ware hausse aan periodieken. Tientallen weekbladen en kranten vochten om de gunst van de lezer in een tijd waarin de gevestigde orde voor het eerst op grote schaal te kampen kreeg met oppositionele krachten.
Dankzij het politieke tijdschrift, een betrekkelijk nieuw fenomeen, werd ons land regelmatig op de hoogte gebracht van het actuele nieuws uit binnen- en buitenland. Gematigde journalisten, vileine broodschrijvers en andere meer of minder radicale auteurs trokken alle registers open om de gebeurtenissen in smakelijke verhalen op te dienen. De hausse is onlosmakelijk verbonden met de verschillende oorlogen en revoluties die binnen- en buitenland teisterden. In nauwelijks twintig jaar tijd – binnen één generatie! – werd Nederland in hoog tempo gepolitiseerd.
Een aantal spraakmakende stookschriften vóór en tégen de gevestigde orde vormt het onderwerp van dit boek. Vinnige bladen als De courier du Bas-Rhin, de Ouderwetse Nederlandsche patriot, De rapsodisten, De post naar den Neder-Rhijn, de Geldersche historische courant en De vriend van ’t vaderland uit de jaren 1780 verdedigden het Oranjekamp, of vielen dit juist aan. In het kielzog van de stormachtige politieke ontwikkelingen na de Franse revolutie in 1789 ontstonden De Duinkerksche courant en De gemeene man. De opeenvolgende revoluties in ons land van de jaren 1790 werden opnieuw begeleid door tientallen tijdschriften, zoals de Nieuwe post van den Neder-Rhijn, De syssepanne en de Vriendin van ’t vaderland.
Stookschriften brengt twintig jaar politieke persgeschiedenis samen uit een van de rumoerigste tijden van de Nederlandse geschiedenis.
Het boek komt tot stand onder auspiciën van de Stichting Jacob Campo Weyerman.