Spelevaren

Van August von Platen tot Gerrit Komrij

Uitverkocht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ISBN 9789077503782, paperback, 16 x 24 cm, 272 pagina’s

Spelevaren

Van August von Platen tot Gerrit Komrij

Auteur(s): Harry G.M. Prick

Harry G.M. Prick (1925-2006) was de meester van het detail. Met merkbaar plezier putte hij in zijn literair-historische opstellen en lezingen uit de onafzienbare voorraad feiten die hij in zijn geheugen had opgeslagen. In dit opzicht was hij een buitengewoon goede leerling van de laatste en langstlevende Tachtiger Lodewijk van Deyssel, wiens leven hij in twee zeer kloeke delen beschreef (In de zekerheid van eigen heerlijkheid, 1997 en Een vreemdeling op de wegen, 2003).
Als leraar Nederlands, als conservator van het Letterkundig Museum en als publicist heeft Prick steeds enthousiast zijn liefde en eerbied voor de literatuur uitgedragen. Ook Spelevaren getuigt hiervan. Ditmaal is echter niet Lodewijk van Deyssel de hoofdfiguur, maar schrijft Prick over enkele andere van ‘zijn’ auteurs: August von Platen, Frederik van Eeden, Willem Kloos, Louis Couperus, Stéphane Mallarmé, Hélène Swarth, P.C. Boutens, Marcel Proust, Frans Erens, Pierre Kemp, Anton van Duinkerken en Gerrit Komrij. De opstellen worden uitgeleide gedaan door een autobiografische beschouwing en een bibliografie van de geschriften van Harry G.M. Prick.

‘Lees ’t op ’t strand, dan hoef je niet ’t water in en kun je toch gelukkig worden.’

Martin Ros, TROS Nieuwsshow

‘Meesterlijk boek, dit Spelevaren.’

Kester Freriks, NRC Handelsblad