Schrijverschap in de Belgische belle époque

Een sociaal-culturele geschiedenis

€ 29,95
Uitverkocht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ISBN 9789460040399, paperback, 17 x 24 cm, 416 pagina’s

Schrijverschap in de Belgische belle époque

Een sociaal-culturele geschiedenis

Auteur(s): Christophe Verbruggen

Vormgever: Martien Frijns

Rond 1900 heerste een ongekende literaire hoogconjunctuur in zowel Nederlandstalig als Franstalig België. Auteurs als Maurice Maeterlinck, Emile Verhaeren, Karel van de Woestijne en Cyriel Buysse vonden ook in Nederland grote weerklank. Het was een tijd van ongekende mogelijkheden op economisch en cultureel vlak, maar ook de tijd van emancipatiebewegingen en sociale strijd. Dit uitte zich onder meer in een bloeiend verenigingsleven. ‘De Belg richt verenigingen op zoals een bever burchten’, liet de politicus-schrijver Henry Carton de Wiart zich ontvallen. Ook schrijvers organiseerden zich in een wirwar van auteursverenigingen, literaire genootschappen en tijdschriften.
Schrijverschap in de Belgische belle époque
is een relaas van gebroken vriendschappen, schrijvers die zich van elkaar trachtten te onderscheiden en schrijvers die een professionele invulling aan hun schrijverschap wensten te geven en tegelijkertijd kampten met de groeipijnen van de moderniteit. De achtergrond waartegen het moderne schrijverschap zich ontwikkelde is die van de Dreyfusaffaire, de massademocratie die tot volle wasdom kwam en het opstaan van geëngageerde intellectuelen. Ook veel Belgische auteurs waren de mening toegedaan dat het schrijverschap meer impliceerde dan ‘literatuurke spelen’.

Dit boek verschijnt in coproductie met Academia Press.