De Parelduiker 2019/4

Martinus Nijhoff

€ 13,50
Leverbaar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
In winkelmand

ISBN 9789460044717, paperback, 80 pagina’s

De Parelduiker 2019/4

Martinus Nijhoff

Het kind en ik. De jeugd van Martinus Nijhoff
Het leven van Martinus Nijhoff is voor een groot deel in nevelen verborgen, met name zijn jeugdjaren. Kort geleden dook een tekst uit 1912 op, waarin de 18-jarige dichter zijn leven schetst. Hoewel zijn woorden luchtig blijven wordt het duidelijk dat er grote moeilijkheden waren. Nijhoff-biograaf Bart Slijper onthult het document waaruit het beeld rijst van een jongen die er het beste van wist te maken.

 

Het feministische toneel van Marcellus Emants

Is er in de vorige eeuw al niet genoeg geschreven over Marcellus Emants, de schrijver van Een nagelaten bekentenis, de romancier van het Nederlandse naturalisme, de Emants van de reizen, de essays en de epische gedichten? Maar ook de edele literatuurgeschiedenis kent haar zwakheden – ook daarin kunnen bronnen wel eens lang op ontsluiting wachten. Wie dat wat schrijvende vrouwen in de tijd van Emants hebben nagelaten niet versmaadt, zoals Wilhelmina Drucker-biograaf Marianne Braun, ontdekt nog de Emants van een novelle die een toneelstuk werd, drie brieven van zijn hand en een dankbaar publiek voor zijn minder succesvolle toneelstukken.

 

Het huwelijk met Gregoria. Maurice Gilliams en zijn gade

In 2000 overleed de eerste echtgenote van Maurice Gilliams, Gabriëlle Baelemans. Over haar schreef Gilliams in de postuum verschenen roman Gregoria of een huwelijk op Elseneur. Door slechte ervaringen met hoe er over haar werd geschreven, vooral naar aanleiding van genoemde roman, hield de familie belangstellenden op afstand. Maar vorig jaar kreeg Hans Kleiss als eerste buitenstaander inzage in de brieven en foto’s.

 

En verder:

Het geheimzinnige tijdschriftje Carte Blanche van Halbo C. Kool, Max de Jongs voorstel voor een cursus Hoe schrijf ik een gedicht? Antiquaar Hein van Stekelenburg verzamelde Slauerhoff en een In memoriam van Tom van Deel (1945-2019) door Nicolaas Matsier.