Indische sporen

Bronnen voor lerarenopleiders

€ 15,00
Uitverkocht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ISBN 9789077503980, paperback, rijk geïllustreerd, 200 pagina’s

Indische sporen

Bronnen voor lerarenopleiders

Redactie: Hans van Wessel

Ruim zestig jaar geleden kwam er een eind aan de koloniale relatie tussen Nederland en het toenmalige Nederlands-Indië. Sinds die tijd zijn grote aantallen Indische Nederlanders en andere inwoners van Indonesië naar Nederland gekomen. Hoe wonen zij op dit moment? Voelen ze zich geaccepteerd en voelen ze thuis? Zijn ze volledig geïntegreerd in onze samenleving of verlangen ze terug? Welke herinneringen en gebruiken worden door hen nog gekoesterd? Hoe leven de volgende generaties?
Met deze vragen gingen docenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen op zoek naar zichtbare, minder zichtbare en soms bijna onzichtbare Indische sporen in Nederland en naar restanten van Nederlandse sporen in Indonesië. Zij onderzochten, soms met hulp van hun studenten, diverse bronnen, zoals jeugdboeken, levensbeschrijvingen, films, architectuur, tijdschriften en foto’s. Ook deden zij veldonderzoek in Indonesië zelf. Dit boek bevat de resultaten van dat onderzoek, alsmede didactische suggesties voor docenten en studenten om eigen onderzoek te doen naar en zich te verdiepen in Indische sporen in Nederland en Hollandse sporen in Indonesië.