Hollands bouwblok en publiek domein

Model, regel, ideaal

Uitverkocht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ISBN 9789460040405, paperback, 24 x 28 cm, ge├»llustreerd in kleur, 224 pagina’s

Hollands bouwblok en publiek domein

Model, regel, ideaal

Auteur(s): Susanne Komossa

Vormgever: Roger Willems

De grote Hollandse stad en het bouwblok waaruit deze is opgebouwd, staan als gevolg van economische veranderingen en migratie voor een cruciale confrontatie. Het hedendaagse bouwblok en de hedendaagse stad zouden, net als in de zeventiende eeuw en in de negentiende eeuw, in staat moeten zijn een publiek domein te bieden aan stadsbewoners, bezoekers en migranten, die ieder een sterk verschillende achtergrond bezitten. Voor de toekomst van de West-Europese stad is de ontwikkeling van de dienstensector en de kennis- en creatieve industrie van levensbelang. Deze industrie is voor kennisuitwisseling en risicospreidingafhankelijk van een goed functionerend publiek domein en van goedkope en kleinere ruimten. Bouwblok, stad en publiek domein vormen haar ‘natuurlijke omgeving’.
In Hollands bouwblok en publiek domein analyseert Susanne Komossa het architectonische model van het Hollandse bouwblok gedurende de voorbije vierhonderd jaar. Niet alleen het bouwblok verandert onder invloed van ingrijpende wijzigingen in de sociale en economische context van de Hollandse stad, maar ook de relatie tussen de private ruimte van het huis en het publieke domein van de stad. Het bouwblok is immers de schakel tussen beide. Susanne Komossa houdt een pleidooi om bij de ontwikkeling van nieuwe plannen en modellen de kleinschalige stedelijke economie en het publieke domein te betrekken als constituerende categorie├źn van de stad.