Gewapend met kennis

500 jaar militaire boekcultuur in Nederland

Uitverkocht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ISBN 9789460040702, Gebonden, 16 x 24 cm, ge├»llustreerd, 544 pagina’s

Gewapend met kennis

500 jaar militaire boekcultuur in Nederland

Auteur(s): Louis Ph. Sloos

Vormgever: Martien Frijns

Het idee dat oorlogvoering niet alleen een praktisch vak is, maar ook een goede theoretische onderbouwing nodig heeft, ontstond al aan het eind van de vijftiende eeuw. Daarbij speelde de boekdrukkunst als nieuw communicatiemiddel een cruciale rol, want juist via het gedrukte woord konden kennis en informatie op krijgskundig gebied gemakkelijk en breed worden verspreid. Aan dit aspect is tot nu toe nauwelijks aandacht besteed en er bestaat van geen enkel land een algemene studie over militaire boekcultuur.
Gewapend met kennis presenteert een eerste overzicht van de rijke Nederlandse militaire boekcultuur: van de eerste militaire vakbibliotheek, in 1600 ontstaan aan de Leidse universiteit, tot de eerste druk van het bekende Handboek voor de soldaat uit 1933. De eerste werken werden gedrukt door Christoffel Plantijn in Antwerpen, maar al snel werden Den Haag en Amsterdam het centrum van de Nederlandse militaire publicistiek. Tot in de achttiende eeuw was de Nederlandse Republiek zelfs internationaal een belangrijke producent van militaire literatuur. De auteur had voor zijn onderzoek toegang tot het omvangrijke en unieke historisch boekbezit aanwezig in het cultureel erfgoed van Defensie. Gewapend met kennis bevat een schat aan materiaal voor onderzoekers, geïnteresseerden en erfgoedinstellingen, en geeft de militair een ander gezicht.