Geschiedenis en ontwerp

Een handboek voor de omgang met cultureel erfgoed

Uitverkocht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ISBN 9789460040504, Paperback, 17 x 24 cm, geïllustreerd in kleur, 400 pagina’s

Geschiedenis en ontwerp

Een handboek voor de omgang met cultureel erfgoed

Redactie: Koos Bosma, Jan Kolen

Vormgever: Lust

Geschiedenis en ontwerp onderzoekt de vele mogelijkheden die er zijn om cultureel erfgoed te betrekken in plannen en ontwerpen voor de toekomst. Niet alles hoeft
noodzakelijkerwijs te worden bewaard, geïnventariseerd of op monumentenlijsten geplaatst. In sommige gevallen kan sloop juist een bevrijding zijn.
Om een gewetensvolle omgang met erfgoed te verankeren in de ruimtelijke inrichting is allereerst een toegankelijke kennisinfrastructuur van groot belang. Daarnaast is een praktische ‘gereedschapskist’ nodig voor de omgang met erfgoed in de planvorming, het ruimtelijk ontwerp en het erfgoedbeleid. Een dergelijk fundament – in dit handboek geschraagd door beschouwingen van 25 deskundige auteurs van uiteenlopende universiteiten – biedt inzicht in de mogelijkheden om in transformatieopgaven draden te spannen tussen verleden en
toekomst, tussen geschiedenis en ontwerp. Dat is een avontuurlijke onderneming, waarbij wetenschap, erfgoed en ruimtelijke ordening niet zonder elkaar kunnen.

 

Geschiedenis en ontwerp. Handboek voor de omgang met cultureel erfgoed is één van de uitkomsten van het met de Huibregtsenprijs 2010 bekroonde project ‘De biografie
van het Zuid-Nederlandse Cultuurlandschap’. De Huibregtsenprijs wordt jaarlijks toegekend aan onderzoek waarin wetenschap en samenleving met elkaar verbonden worden.