De Boekenwereld 32.2 – 500 jaar Utopia

€ 12,50
Uitverkocht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ISBN 9789460042942, 96 pagina’s

De Boekenwereld 32.2 – 500 jaar Utopia

Auteur(s): Sytze van der Veen

Vormgever: Joseph Plateau

Precies vijf eeuwen geleden, in 1516, verscheen in Leuven Utopia van Thomas More, het startpunt van een literaire traditie. De Universiteitsbibliotheek van Leuven wijdt dit najaar een tentoonstelling aan ‘Utopia & More’ en ook deze Boekenwereld verliest zich in de bekoring van Nergenshuizen. Marcus De Schepper zet de drukgeschiedenis van Utopia uiteen; Christophe Geudens en Demmy Verbeke gaan in op de (on-)vriendschappelijke betrekkingen tussen de humanisten More, Erasmus en Dorpius; Arnon Grunberg zingt een eigentijdse Lof der Zotheid; Erik De Bom voert utopieën op als de Zonnestad, Nova Atlantis en Christianopolis; en Peter Altena verdiept zich in het utopische genre dat aan de achttiende-eeuwse IJssel tot bloei kwam. En nog veel meer: ‘Wijzen uit het Oosten’, dat wil zeggen oosterlingen die in de zeventiende eeuw een wezenlijke bijdrage leverden aan de studie van oosterse talen; Amsterdam als de bakermat van de eerste gedrukte Armeense Bijbel in 1666; het 250-jarig bestaan van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde; Frederik Muller, de negentiende-eeuwse aartsvader van het boekenvak; aanstootgevende blaadjes uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw; en niet te vergeten een nieuwe aflevering van het feuilleton van Cornelis Jan Aarts over de politieke tekenaar Willem.