De Amsterdamse herberg 1450-1800

Geestrijk centrum van het openbare leven

€ 34,90
Uitverkocht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ISBN 978 94 6004 343 7, paperback, 17 x 23 cm geïllustreerd, deels in kleur, 488 pagina’s

De Amsterdamse herberg 1450-1800

Geestrijk centrum van het openbare leven

Auteur(s): Maarten Hell

Vormgever: Mijke Wondergem

De Amsterdamse herberg 1450-1800 is leverbaar en te bestellen bij Boom uitgevers. Voor meer informatie klik hier

 

 

 

Denkend aan herbergen doemt een beeld op van benevelde bezoekers, banketten, zakkenrollerij, gokzucht en ontucht, kleurrijk verbeeld op kluchten en genreschilderijen. In het herbergwezen van Amsterdam (1450-1800) was ruimschoots plaats voor zulke excessen, maar de stedelijke drinkhuizen waren ook serieuze bedrijven die essentiële taken vervulden in de samenleving. Burgers en passanten vonden er een warm, droog en veilig onderkomen, een maaltijd, dranken en dikwijls een logeeradres. Herbergen dienden ook als ontmoetingscentra van velerlei soorten volk. Het onderlinge contact en de bijbehorende alcoholconsumptie konden leiden tot vechtpartijen, maar evengoed tot het bijleggen van conflicten en het sluiten van zakelijke overeenkomsten, tot het verstrekken van opdrachten voor kunstenaars, zeelieden en knechten of tot het arrangeren van betaalde seks. Daarnaast boden herbergen een podium voor politieke activiteiten, zoals vergaderingen van opstandige burgers en revolutionairen. Ten slotte vond een belangrijk deel van de koophandel in de gelagkamer plaats.

Vanwege deze maatschappelijke functies waren Amsterdamse herbergen in de vroegmoderne periode onmisbaar voor bevolking en bezoekers. Grotendeels op basis van onontgonnen bronnenmateriaal schetst Maarten Hell een beeld van de herberg als centrum van het openbare leven in de vroegmoderne periode.

‘Dit is een bijzonder rijke, levendige en voortreffelijk geschreven studie over een onderwerp en een fenomeen dat in de vroegere samenleving een heel centrale rol speelde, maar in het historisch onderzoek enigszins verwaarloosd is omdat het hierbij in veel gevallen om heel gewone mensen gaat.’

Willem Frijhoff

‘Het boek van Maarten Hell gaat om drank als smeerolie van het sociale leven. In zaken zo goed als in seks, vertier of in de politiek. Waarbij de overheid als accijnzenheffer fors meespeelt.’

Wim Noordhoek, Avondlog

‘De herberg raakte bijna het hele leven, vooral van het soort mensen dat in de geschiedschrijving vaak ongenoemd of naamloos blijft. In het boek van Maarten Hell komen ze tot leven, ook door de manier waarop hij schrijft: helder, met gevoel voor sprekende en sprankelende details. Het is een belangrijk boek, omdat het onderwerp tot dusver weinig aandacht kreeg in de geschiedschrijving.’

Willem Bouwman - Nederlands Dagblad

‘De Amsterdamse herberg zit vol met gekke, treurige en bijzondere verhalen.’

Jonge historici schrijven geschiedenis