Bijdragen en Mededelingen Gelre 2018

Historisch Jaarboek voor Gelderland, deel cix | 2018

€ 29,50
Leverbaar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
In winkelmand

ISBN 978 94 6004 406 9, paperback, 16 x 24 cm, ge├»llustreerd, deels in kleur, ca. 240 pagina’s

Bijdragen en Mededelingen Gelre 2018

Historisch Jaarboek voor Gelderland, deel cix | 2018

Vormgever: Martien Frijns

In de nieuwe Bijdragen en Mededelingen is er aandacht voor Harderwijk als schakel in de middeleeuwse vishandel en het grootgrondbezit in negentiende-eeuws Gelderland, worden de Zutphense drukkersbedrijven in kaart gebracht en staat de geschiedenis van de onderzoeksinstituten van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek centraal. Maar ook: welke commissies hielden zich bezig met de totstandkoming van oorlogsmonumenten, en wat zegt nieuw onderzoek naar de zestiende- eeuwse gevelsteen van Hernen over de bedoelingen van de familie van Wijhe die hem liet inmetselen? Verder worden de lotgevallen geschetst van het echtpaar Cleve- Mollard, dat voor de oorlog de Cannenburgh bezat, waarbij kritisch wordt gekeken naar de motieven voor confiscatie van het kasteel door de Nederlandse staat. En er is aandacht voor muziek, Achterhoekse plattelandsrock ditmaal.