Achter de façade van de Hollandse stad

Het stedelijk bouwbedrijf in de achttiende eeuw

€ 29,95
Leverbaar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
In winkelmand

ISBN 9789460040535, gebonden, 16 x 24 cm, rijk geïllustreerd in kleur, 400 pagina’s

Achter de façade van de Hollandse stad

Het stedelijk bouwbedrijf in de achttiende eeuw

Auteur(s): Geert Medema

Vormgever: Piet Gerards Ontwerpers

De stadsbesturen van Haarlem, Leiden, Delft, Amsterdam, Gouda, Rotterdam en Schiedam was er in de achttiende eeuw veel aan gelegen hun publieke bouwwerken optimaal te beheren. De stevige concurrentie tussen de verschillende steden vroeg om voortdurende investeringen. Hoewel dit niet voor elke stad eenvoudig was, moest de façade van macht en welvaart altijd overeind blijven. Liet de groeiende economie van Rotterdam en Schiedam belangrijke verbeteringen van het stadsbeeld toe, steden als Leiden, Haarlem en Delft zagen zich juist geconfronteerd met diepgaande economische problemen en alle (ruimtelijke) gevolgen van dien. Publieke bouwwerkzaamheden bleken zeer fraudegevoelig. Stadsbesturen zochten de oplossing onder andere in verbeterde aanbesteding en het benoemen van hoogopgeleide bouwkundig functionarissen. De publieke architectuurontwikkeling in de achttiende eeuw is tot op heden weinig belicht. Ten onrechte, want binnen de stadsbesturen en stedelijk bouwbedrijven bestond voortdurend aandacht voor verbetering van de publieke ruimte en voorzieningen. Achter de façade van de Hollandse stad brengt de organisatie van de stedelijk bouwbedrijven en de verantwoordelijke bouwkundigen in beeld en beschrijft, geïllustreerd met talrijke oorspronkelijke bouwtekeningen, belangrijke architecturale, stedenbouwkundige en waterstaatkundige projecten uit de achttiende eeuw.

‘Een gedegen, gedetailleerd, zeer zakelijk geschreven boek, voorzien van vele relevante illustraties.’

Roelof van Gelder, NRC Handelsblad