Wassily Kandinsky

Wassily Kandinsky (1866-1944) was een Russisch-Franse schilder die een centrale rol speelde in de ontwikkeling van de abstracte kunst aan het begin van de twintigste eeuw, zowel wat betreft de vorm als de filosofische inbedding.