Sigmund Freud

Sigmund Freud (1856-1939) was de grondlegger van de psychoanalyse en geldt als een van de invloedrijkste denkers en psychologen van de vorige eeuw.