Paul van Tongeren

Paul van Tongeren is hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen en bijzonder hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de ku Leuven. Onder zijn redactie verscheen het eerste deel van het Nietzsche Wörterbuch (2005). Eerder verscheen van zijn hand Reinterpreting Modern Culture. An Introduction to Friedrich Nietzsche’s Philosophy (2000).

Paul van Tongeren is benoemd tot de Denker des Vaderlands als opvolger van Daan Roovers.