Paul Begheyn

Paul Begheyn (1944) is sinds 1963 jezuïet. Als historicus publiceert hij onder meer over de jezuïetenorde in Nederland en daarbuiten. Tot voor kort was hij archivaris van de Nederlandse jezuïeten, en bibliograaf van de wereldwijde jezuïetenorde.